Problemy z mową – wizyta z dzieckiem u logopedy

Pokutuje myślenie, że nauka mówienia u dziecka jest procesem zupełnie naturalnym. Nie jest to do końca prawdą. Ma ona dosyć złożoną i skomplikowaną naturę oraz wymaga sporych nakładów pracy. Mowa u dziecka kształtuje się od momentu jego narodzin. Przeprowadzone badania dowiodły nawet, iż maluszek ma zdolność słyszenia przez wody płodowe. Dlatego rodzice powinni dużo do niego mówić już na tym etapie. Im wcześniej zaczną, tym lepiej. I to jest ta praca, którą powinni wykonać, gdy pragną, aby ich pociecha mówiła poprawnie. Ogromnym błędem jest natomiast przymuszanie dziecka do podejmowania nadmiernego wysiłku na tym polu. Nachalne ingerowanie w proces uczenia się mowy. Takie działania mogą przynieść wprost odwrotny efekt. Opóźnić mówienie
u dziecka, a nierzadko doprowadzić również do rozmaitych zakłóceń. A to problem, z którym pomoże uporać się jedynie wizyta z dzieckiem u logopedy.

Zaburzenia mowy u dzieci

Często spotykane są nieprawidłowości w zakresie artykulacji, takie jak jąkanie, seplenienie, pomijanie głosek w wyrazach lub niewłaściwe ich wymawianie. Czasem dzieci nie mają zdolności do rozumienia znaczenia zarówno pojedynczych słów, jak i całych zdań. Sens wypowiedzi są w stanie wywnioskować jedynie z kontekstu. Często lekceważone są zaburzenia mowy u dzieci, które przejawiają się pod postacią bardzo ograniczonego zasobu słów oraz błędnego stosowania gramatyki. Tego rodzaju nieprawidłowości są mniej nachalne, niż te związane ze zniekształconym brzmieniem wypowiadanych wyrazów, dlatego z problemami tego typu rodzice dużo rzadziej udają się po pomoc do specjalisty.

Gdzie należy upatrywać przyczyn istniejących nieprawidłowości?

Mogą to być zaburzenia neurologiczne, które powstały w czasie porodu lub jako następstwo przebytej choroby. Wrodzone wady słuchu bądź narządów mowy, które przydarzają się niestety coraz częściej. Ważną rolę odgrywają również czynniki natury psychicznej
i socjologicznej. Bywa tak, że dziecko posiada problemy z mówieniem wynikające z braku możliwości słuchania rozmów prowadzonych przez dorosłych, na podstawie których mogłoby kształcić swoje zdolności w tym zakresie. Dlatego zaburzenia mowy u dzieci powinien zdiagnozować specjalista, który po przeprowadzeniu gruntownego wywiadu i obserwacji, będzie w stanie określić jakie podłoże mają istniejące zakłócenia. Jego zadaniem jest również sformułowanie wskazań do dalszej pracy, mającej na celu ich skorygowanie.

Czy wizyta z dzieckiem u logopedy to konieczność?

Wielu rodziców nie widzi sensu konsultowania sprawy ze specjalistą, gdyż wychodzą
z założenia, że istniejąca wada z czasem samoistnie zniknie. Nieprawidłowa mowa u tak wielu dzieci nierzadko jest właśnie konsekwencją bagatelizowania posiadanych przez nie problemów z wymową. Tymczasem jeśli wada wynika z nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatu słuchu czy mowy, powinna być zdiagnozowana i leczona, gdyż w takiej sytuacji nie ma najmniejszych szans na to, że dziecko z niej wyrośnie. Wraz z postępującym rozwojem malucha dojdzie jedynie do spiętrzenia się problemów, co bezsprzecznie negatywnie odbije się na jego funkcjonowaniu. Często jednak bywa tak, że zaburzenia mowy u dzieci nie wymagają długiego i skomplikowanego procesu leczenia, a jedynie pracy pod czujnym okiem logopedy. Konieczna jest jednak konsultacja u specjalisty w celu ustalenia przyczyn istniejących trudności.

Jak wygląda taka konsultacja?

Wizyta z dzieckiem u logopedy rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu. Pytania dotyczą porodu, stanu zdrowia dziecka zaraz po urodzeniu, przebytych chorób, ewentualnych trudności zaobserwowanych w rozwoju dziecka. Kolejny etap polega na ustaleniu, jakie zgłoski wypowiada dziecko. Po nim następuje sprawdzenie budowy narządów mowy, celem określenia czy nie ma żadnych nieprawidłowości na tym polu. Wizytę zamyka kontrola słuchu dziecka. Czy poprawnie słyszy mowę oraz jakie są jego zdolności
w zakresie samodzielnego formułowania wypowiedzi. Wizyta z dzieckiem u logopedy przebiega w lekkiej atmosferze, ma formę zabawy, aby nie wystraszyć, ani nie zniechęcić małego pacjenta. Z założenia nie jest dla niego stresująca czy nieprzyjemna. Ważne jest dobre podejście rodziców. Czasem bywa tak, że podchodzą do konsultacji sceptycznie. Ich nastawienie negatywnie wpływa na dziecko. A gdy ono jest podenerwowane, trudno jest ustalić, jaka jest przyczyna nieprawidłowości w mówieniu.

 

Zobacz także: Zdrowe śniadania dla dziecka

Problemy z mową – wizyta z dzieckiem u logopedy
5 (100%) 1 vote